tktech.vn
Camera hồng ngoại Fluke TiX620, camera nhiệt 1280x800 pixel
Camera hồng ngoại Fluke TiX620 là camera nhiệt 1280x800 pixel sử dụng công nghệ hồng ngoại với độ nhạy cao, hỗ trợ Fluke Connect