tktech.vn
Bơm định lượng Pulsafeeder Chemtech X024-XB (3,8 lít/h)
Lưu lượng tối đa: 3,8 lít/giờ. Áp lực tối đa: 7 bar. Vật liệu: PVC. Kích cỡ cổng kết nối: 10 mm. Công suất: 1/6 HP (130W). Loại dòng điện: 1 pha / 220 V / 50 Hz