tktech.vn
Ampe kìm Extech MA120: Dò điện áp không tiếp xúc - TKTECH Co., LTD
Extech MA120 / MA150 200A Mini Clamp Meters là ampe kìm mini với khả năng đo AC/DC lên tới 200A. Ngoài ra, Ampe kìm Extech MA120 còn có khả năng dò điện áp không cần tiếp xúc.