tktech.vn
Ampe kìm Amprobe ACD-23SW - TKTECH Co., LTD
Ampe kìm Amprobe ACD-23SW đo dòng AC/DC lên tới 400A. Công nghệ True RMS đo dòng điện nhiễu, cùng tiêu chuẩn an toàn CAT III 600V.