tiendochungcu.com
#1 [Câu chuyện khách hàng] Kosmo Tây Hồ - TIẾN ĐỘ CHUNG CƯ
#1 [Câu chuyện khách hàng] Kosmo Tây Hồ5 (100%) 5 votes Triển khai dự án một thời gian, điều mà tôi tâm đắc là được tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, được nghe những chia sẻ của khách hàng về câu chuyện chọn nhà, rồi câu chuyện cuộc sống. Mỗi một khách hàng lại …