thuysanxunghe.com
Đặc sản cá cơm mờm, cá trỏng mờm phơi khô - Thủy sản Xứ Nghệ
Cá cơm mờm phơi khô, xuất xứ biển Quỳnh Lưu, Nghệ An, Đảm bảo tươi sạch, không sử dụng hóa chất bảo quản, tốt cho sức khỏe mọi người.