thunggopalletgo.com.vn
Những quy định mới của thông tư 23 nhập khẩu máy móc cũ
Cùng chúng tôi tìm hiểu thông tư 23/2015/TT-BKHCN ban hành ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học công nghệ trong bài viết sau đây.