thunggopalletgo.com.vn
Bill of Lading là gì? Vai trò của B/L trong xuất nhập khẩu | Đông Phú Tiên
Trong chuyên chở hàng hóa Bill of Lading đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên,nhiều người không hiểu b/l là gì? Cùng tìm hiểu về Bill of Lading tại đây.