thingstolife.com
FOSSEPTİK ÇUKURU
Bir yandan evin yapımı devam ederken diğer tarafta yapılması gerekli başka işler vardı. Mesela fosseptik çukuru gibi. Yaptığımız araştırmalara göre, ikinci bir logara gerek duymamak için, fosseptik çukurunu evden 27 metre uzağa yapmaya karar verdik. Açılacak çukurun yer