thietbitantien.com
Máy khuấy từ gia nhiệt (Heating Magnetic Stirrer) ARE hãng Velp
Máy khuấy từ gia nhiệt (Heating Magnetic Stirrer) ARE hãng Velp là sự kết hợp của máy khuấy từ và bếp gia nhiệt giúp đun nóng và khuấy trộn chất lỏng.