thietbido.us
Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-Scanner D, thiết bị đo độ ẩm gỗ, mùn cưa, ván 3/4
Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-Scanner D, thiết bị đo độ ẩm gỗ, mùn cưa, ván ép Lignomat. Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-Scanner SD, D, SDM độ sâu 1/4, 3/4 inch