thietbido.us
USB ghi nhiệt độ Elitech RC-5 (-30 °C ~ 70 °C) - Thiết bị đo US
Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-5 là dòng thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ thiết kế dạng USB có khả năng đo nhiệt độ từ -30ºC tới 70ºC. USB ghi nhiệt độ Elitech RC-5 có độ chính xác cực cao ± 0,5 ° C, lại còn có khả năng chống nước. Lý tưởng làm nhiệt kế tự ghi kho lạnh, kho thực phẩm, dược phẩm nhà thuốc...