thietbido.us
Máy đo nhiệt độ độ ẩm ánh sáng Kimo KH-220 hỗ trợ ghi dữ liệu
Máy đo nhiệt độ độ ẩm ánh sáng Kimo KH-220: Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm ánh sáng, dòng điện, áp suất. KH-220 vừa đóng vai trò là nhiệt ẩm kế tự ghi, máy đo đa năng