thietbido.us
Máy chụp ảnh nhiệt Camera nhiệt Testo 875-2i set - Thiết bị đo US
Máy chụp ảnh nhiệt Camera nhiệt Testo 875-2i set là máy chụp ảnh nguồn nhiệt chuyên dụng. Máy chuyên chụp nguồn nhiệt hiển thị bằng dải màu trên hình ảnh. Từ màu sắc của hình ảnh, từ đó xác định được nhiệt độ của nguồn nhiệt. Testo-875-2i có chất lượng ảnh nhiệt tốt nhất trong lớp.