thietbido.us
Công dụng mật ong? Cách sử dụng khúc xạ kế đo thủy phần, độ ngọt - Thiết bị đo US
Đo thủy phần mật ong là rất cần thiết và quan trọng. Việc đo độ thủy phần của mật ong để giúp bảo quản và xác định chất lượng mật ong. Người ta dùng máy khúc xạ đo thủy phần và độ ngọt để xác định hàm lượng nước và đường trong mật ong. Sau đây là cách sử dụng máy đo độ ngọt mật ong