thietbido.us
Máy đo điện từ trường PCE-EM 30
Máy đo điện từ trường PCE-EM 30 đo điện từ trường EMF bằng phương pháp đo 3 trục. Thang đo: 0 ~ 199.99 V/m, 0 ~ 99.999 W/m²