thietbido.us
Máy đo độ ẩm gỗ và bê tông Flus ET-928
Flus ET-928 đo độ ẩm gỗ và độ ẩm bê tông, chia làm 3 nhóm gỗ khác nha tương ứng với 3 chế độ đo độ ẩm gỗ từ 0-70%RH, độ ẩm bê tông từ 0-2.5%RH