thietbido.us
Máy đo nhiệt độ thực phẩm Testo 104 IR (tiếp xúc & không tiếp xúc)
Máy đo nhiệt độ thực phẩm Testo 104 IR (tiếp xúc & không tiếp xúc). Testo 104 IR được sử dụng để đo và kiểm tra nhiệt độ thực phẩm, vừa có thể đo tiếp xúc và không tiếp xúc