thietbido.us
Máy đo chất lượng không khí PM2.5 Flus ET966 (HCHO)
Máy đo chất lượng không khí PM2.5 Flus ET966 ứng dụng để đo nồng độ khí formaldehyde và các loại khí tiêu chuẩn khác có mức độ nguy hiểm cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người