thietbido.us
Máy hiệu chuẩn dòng điện và điện áp Extech 412355A (0 - 24mA)
Máy hiệu chuẩn dòng điện và điện áp Extech 412355A (0 - 24mA). Hiệu chuẩn thiết bị có nguồn dầu vào của dòng điền từ 0 - 24mA, điện áp từ 0 - 20V