thietbido.us
Máy đo tổng độ cứng và pH của nước HANNA HI 96736
Máy đo tổng độ cứng và đo pH của nước HANNA HI 96736. đo độ cứng: 0.0 to 4.7 mg/L (ppm), khoảng đo pH: 6.5 - 8.5 pH, độ chính xác: 0.1 pH