thietbido.us
Máy đếm hạt bụi cầm tay 5 kênh Kanomax 3886
Máy đếm hạt bụi cầm tay 5 kênh Kanomax 3886. Đo nồng độ, phân tích số hạt bụi. Đo và hiển thị thông số bụi, với 6 kênh để đo bụi