thietbido.us
Máy đếm hạt bụi 6 kênh Kanomax 3910
Máy đếm hạt bụi 6 kênh Kanomax 3910. Đo nồng độ, phân tích số hạt bụi. Đo và hiển thị thông số bụi, với 6 kênh để đo bụi