thietbido.us
Máy hiệu chuẩn âm thanh Tenmars ST-120
Máy hiệu chuẩn âm thanh Tenmars ST-120 - Cường độ âm thanh đầu ra là 94dB và 114dB. Tần số 1kHz, tất cả các nguồn âm thanh