thietbido.us
Camera nhiệt laserliner 082.083A
Camera nhiệt laserliner 082.083A, Phạm vi điều chỉnh độ phát xạ: từ 0,01 ... 1,0