thietbido.us
Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí Flus ET951
Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí Flus ET951. Máy được sử dụng cảm biến phía trên đầu để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, môi trường