thietbido.us
Panme đo ngoài cơ Mitutoyo 103-145-10 Micrometer
Panme đo ngoài cơ Mitutoyo 103-145-10 Micrometer,200 - 225 mm ± 4 µm 0.01 mm