thietbido.us
Makita HP1640 - Máy khoan búa Makita HP1640 - Thiết bị đo US
Makita HP1640 - Máy khoan búa Makita HP1640, Công suất 680W Bê tông 16mm (5/8") Thép 13mm (1/2") Gỗ 30mm (1-3/16") Lực đập / phút 0-44,800