thietbido.us
Makita HP1230 - Máy khoan búa Makita HP1230 - Thiết bị đo US
Makita HP1230 - Máy khoan búa Makita HP1230, Công suất 400W Thông số kỹ thuật Bê tông 12mm (15/32") Thép 10mm (3/8") Gỗ 15mm (9/16")