thietbido.us
Fluke 902 True-rms HVAC Clamp Meter , Ampe kìm Fluke 902
Fluke 902 True-rms HVAC Clamp Meter, Ampe kìm Fluke 902 Nắm bắt nhiệt độ khí thải, tiến hành kiểm tra thanh ngọn lửa, đo bắt đầu và chạy tụ động cơ