thietbido.us
Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm trong nhà Extech SD800, CO2/Humidity/Temperature Datalogger Records data on an SD card in Excel® format
Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm trong nhà Extech SD800, Dải đo CO2: 0 đến 4,000ppm, Dải đo nhiệt độ: 32 đến 122°F (0 đến 50°C), Cấp chính xác: ±1.8°F/0.8°C