thietbido.us
Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương Extech EA80, High Resolution Precision Milliohm Meter (220VAC) Benchtop meter provides resolution down to 0.01mOhm
Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương Extech EA80 , -4 to 140°F (-20 to 60°C), Dải đo CO2: 0 to 6,000ppm