thietbido.us
Máy đo điện trở Micro-Ohm Extech UM200, High Resolution Micro-Ohm Meter Precision meter provides resolution down to 1µOhm
Máy đo điện trở Micro-Ohm Extech UM200, 6 dãi với 3 tiểu phạm vi trong mỗi phạm vi hiện tại, Lưu trữ / Nhớ lại lên đến 3000 phép đo,