thietbido.us
Ampe kìm KYORITSU 2007A, Digital Clamp Meters KYORITSU K2007A
Ampe kìm KYORITSU 2007A, Digital Clamp Meters KYORITSU K2007A AC A : 400/600A AC V : 400/750V, Ω : 400/4000Ω|±1.5%rdg±2dgt + Kiểm tra liên tục