thietbicuuhoa.com.vn
Tủ trung tâm báo cháy ChungMei 20 kênh 24V CM-P1-20L - BAT Việt Nam
Tủ trung tâm báo cháy ChungMei 20 kênh 24V CM-P1-20L hay còn gọi là trung tâm báo cháy ChungMei 20 Zone 24V được thiết kế nhỏ gọn l2 hệ thống báo cháy hoàn toàn tự động quản lý đến 20 khu vực. Bao gồm bộ nguồn dự phòng bảo đảm sản phẩm luôn hoạt động ngay [...]