thietbicuuhoa.com.vn
Đầu báo nhiệt cố định Chungmei CM-WK100L
Nội dung chính Chi tiết về Đầu báo nhiệt cố định Chungmei CM-WK100LThông số kỹ thuật Đầu báo nhiệt cố định Chungmei CM-WK100L Chi tiết về Đầu báo nhiệt cố định Chungmei CM-WK100L Đầu báo nhiệt cố định ChungMei CM-WK100L hoạt động dựa trên nguyên tắc cảm biến sự biến đổi của nhiệt độ theo tiêu chuẩn EN54 và [...]