theskinagent.com
Tvättlapparna skaver! Vad ska jag göra?
Att en tvättlapp skaver har de flesta upplevt. Det visar även en attitydundersökning med 6 000 personer. Nu finns det en lösning på tvättlapp skaver.