thegioithiep.com.vn
Thiệp cưới trang nhã giấy hoa TGTD007 | Thế Giới Thiệp
Thiệp cưới TGTD007 thiết kế đơn giản gấp 3 với tông màu trắng nhã nhặn làm chủ đạo. Bên ngoài được lồng ghép thêm bằng giấy hoa. Nametag