thegioidennhay.com
Đèn Mành Rèm Thả Ngắn
Đèn mành rèm đạt Tiêu chuẩn châu Âu với dây điện màu đen và Không chớp nháy sử dụng để treo ở trước cửa, dưới viền mái, trên trần nhà, dọc và ngang đường