thegioidennhay.com
Đèn Trang Trí, Ánh Sáng Vàng Dây Điện Màu Trắng, Không Nháy, Dài 10m
Luôn sáng và Không Chớp Nháy với dây điện màu Trắng ánh sáng Vàng có sẵn Rắc Cắm Nối tiếp để nối 20 bộ đèn (200m dài) với nhau mà không cần thêm phụ kiện