thamtuhoangkieu.com
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 - Công ty thám tử Hoàng Kiều
Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. XEM THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT [...]