thamtapyoga.vn
Giới thiệu trường phái Yin yoga và các tư thế Yin yoga cho người bắt đầu
Yin Yoga thườg sử dụng các tư thế kéo dài. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ sử dụng rất nhiều dụng cụ hỗ trợ, nhắm đến việc tác động đến các khớp, mô liên kết.