thamtapyoga.vn
Tổng quan về Hot Yoga & những thông tin cơ bản- Thamtapyoga.vn
Hot Yoga là hình thức tập luyện Yoga được phổ biến bởi Bikram Choudhury vào những năm 1970. Hệ thống Yoga này gồm 26 Asana và 2 bài tập thở