thamtapyoga.vn
Series 26 tư thế Hot Yoga: ngày 11- tư thế cái cây| Thảm tập yoga TPHCM
Mỗi tư thế trong hệ thống các bài tập của Hot Yoga sẽ được giữ ở vị trí tĩnh trong một khoảng thời gian. Điều này tạo sự liên kết tối ưu và sử dụng sự tập trung vào hơi thở để tạo ra sự thay đổi về thể chất, tinh thần và cảm xúc. …