team-image.com
Phóng sự cưới Nam & Nhi - Team-Image
Dự án quay phim phóng sự cưới do Team-Image và Mocmedia thực hiện