taylors.edu.vn
Tỏa sáng với ngành Du lịch khách sạn của ĐH Taylor’s
Du học Malaysia 2015 - Taylor’s cung cấp cho bạn chương trình học của ĐH Toulouse – Đại học hàng đầu ở Pháp về đào tạo ngành Du lịch khách sạn.