taylors.edu.vn
Thành tích đáng ngưỡng mộ của cựu sinh viên đại học Taylor’s chuyên ngành Thiết kế - Đại học Taylor's
Tay Ke Tian tốt nghiệp khóa Cử nhân (Danh dự) ngành Kiến trúc tại Đại học Taylor’s vào năm 2014. Sau đó, cô theo đuổi chương trình Thạc sĩ Kiến trúc...