taylors.edu.vn
Nhận xét của sinh viên ngoại ngữ - Đại học Taylor's
Những lời nhận xét sau đây đến từ các sinh viên ở các quốc gia khác nhau ở Trung tâm ngoại ngữ Taylor’s (TCL): Eric Lian (lớp Advanced), Malaysia: TCL là số 1! Các giảng viên đều rất thân thiện, tốt bụng, tử tế và luôn sẵn sàng có mặt bên ngoài lớp học. Chỉ …