taylors.edu.vn
Du học Malaysia ngành Truyền thông tại đại học Taylor's
Du học Malaysia ngành Truyền thông tại đại học Taylor's bạn sẽ được thụ hưởng Chương trình học được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết, kỹ thuật và năng lực thực tiễn trong việc tạo ra và phát triển các chiến lược quảng cáo. Sinh viên được khuyến khích sáng tạo và chủ động.