taylors.edu.vn
Du học Malaysia ngành Kinh doanh tại đại học Taylor's
Du học Malaysia ngành Kinh doanh tại Đại học Taylor's bạn sẽ được đào tạo một tư duy kinh doanh mạnh mẽ và có trách nhiệm. Phương pháp giảng dạy tiếp cận toàn diện của trường tạo cảm hứng về một cái nhìn vĩ mô vê doanh nghiệp cũng như khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng nói chung.